Latinski naziv: Prunus mume

Sorte: Stanley i Čačanka rodna

Šljiva je drvo iz familije ruža (Rosaceae). Pod šljivom se najčešće podrazumevaju sorte domaće šljive (Prunus domestica L.), koje su mnogobrojne. Većinu sorti čovek koristi u ishrani u vidu voća, a poneke se koriste i zbog drveta. Širom Evrope se od plodova ovog drveta spravlja alkoholni napitak šljivovica (među Srbima često zvan samo šljiva ili šljivka), koji se na našim područjima smatra srpskim nacionalnim pićem. Često se od plodova prave marmelade i džemovi. Velike površine šljivika mogu se videti u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji. Smatra se da je domaća šljiva nastala hibridizacijom između trnjine i džanarike. Do danas je proizveden veliki broj sorti (kultivara) domaće šljive, preko 2000. Gaji se u čitavoj Evropi izuzev krajnjeg severa, severnoj i južnoj Africi, severozapadnoj Indiji, istočnoj Aziji,Severnoj Americi. Sve sorte svrstane su u dve grupe (kojima je dat taksonomski rang podvrste):

cepače ili prave šljive, subsp. domestica, koje se karakterišu odsustvom trnja, zelenobelim kruničnim listićima, spljoštenim endokarpom (koštica), koji se lako odvaja od „mesa" ploda (mezokarp)

turgunje ili trnošljive, subsp. insititia (L.) C.K.Schneider, koje imaju trnje, čisto bele krunične listiće, okruglast endokarp za koji je srastao mezokarp.

 • Broj telefona:
  +381 (0)15 561 803

 • Adresa:
  Drinska 21
  15320 Ljubovija, Srbija

 • E-mail:
  direkcija@fruit.rs
  office@fruit.rs

O nama

"Zadrugar" d.o.o. je osnovan 1990 u Ljuboviji. Kompanija Zadrugar se bavi otkupom, zamrzavanjem i preradom jagodičastog voća.

© Zadrugar frozen fruits